Öýleriňize we ofislara 19litr arassalanan agyz suwyny eltip bermek hyzmaty

Biz öýleriňize we ofislara arassalanan agyz suwyny eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýäris.

Bizi tapawutly etýän zatlar?

SUWYŇ ÝOKARY HILL
ARASSALYGY
ARASSALYGY
GÖZEGÇI EDARALAR TARAPYNDAN TASSYKLANAN
MÜŞTERI
BILEN SYPAÝÇYLYGYMYZ
SARGYDY SARGYT GÜNÜ
ELTMEK
ONAÝLY
19 L SUWYŇ BAHASY 12 MANAT

Operatorlarymyz hemişe hyzmatyňyzda

Sargytlaryňyzy operatorlarymyzyň belgilerine jaň edip sargyt edip bilersiniz.

Müşterilerimiz